ברכות לקבלת התואר

ברכות חמות לד"ר אוסמה עראר ולד"ר רן ברעם שעברו בהצלחה את ההגנה הפומבית על התיזה וקיבלו את תואר Ph.D באוניברסיטת "וסט" בטימישוארה, רומניה בהנחיתו של Prof. Nicolae Bibu