ברכות לקבלת התואר

ברכות לד"ר עאדל גדאן שעבר בהצלחה את ההגנה וקיבל את התואר Ph.D בפקולטה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטת Babes Bolyai בקלוז', רומניה בהנחיתה של Prof.Dr. Adriana Baban