נהלי הרשמה

נוהל פניה אישית אל משרד החינוך הישראלי

כל המעוניין/ת ללמוד באחת מהאוניברסיטאות בחו"ל, עליו לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי ואישי בנוגע להכרה בתואר זה.
לפניות יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים. פקס – 02-5601436.

לדוגמה לאישור משרד החינוך להכרה באוניברסיטת מולדובה לחץ כאן

מתכונת הלימודים

 • הלימודים מתקיימים בשיטת PART TIME. שיטת לימוד זו ידועה ומקובלת בעולם ואיננה כרוכה בלימודים בתוך שלוחה בנוסח של Distance Learning.
 • הסטודנטית מתקבל/ת לאוניברסיטה ללימודים במעמד של תלמיד מחקר.
 • לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תכנית מחקר בשיתוף עם מנחה מטעם האוניברסיטה.
 • מועדי הנסיעה גמישים וניתנים לקביעה יחד עם המנחה בחו"ל.
 • יושם דגש על טיפוח המחקר היישומי בכל נושאי המחקר.

תנאי קבלה

 • תואר M.A מוכר.
 • ראיון אישי שבו מציגים בקווים כלליים את נושא המחקר.
 • אישור נושא המחקר.

* משך הלימודים לתואר Ph.D הוא 3 שנים לפחות

מסמכים דרושים להרשמה:
טופס הרשמה למכללה (יישלח בדוא"ל למתעניינים)
תעודת בגרות
תעודת BA וגיליון ציונים
תעודת MA וגיליון ציונים
תעודות מקצועיות (הוראה, הנדסאי, אחות וכד') וגיליון ציונים
מכתב המלצה ממקום העבודה
קורות חיים – CV
רשימת פרסומים – (מאמרים/ספרים שפורסמו)
אישור רפואי
6 תמונות פספורט
צילום צבעוני של דרכון בתוקף
אישור העדר רישום פלילי מהמשטרה
תעודת לידה + תעודת נישואין או תמצית רישום במירשם התושבים

נהלי רישום והנחיות

 • על כל מועמד להציג את כל המסמכים הנחוצים להרשמה עפ"י דרישות האוניברסיטה.
 • עם סיום הכנת תיק המסמכים, התיק יישלח לתרגום ואישור נוטריוני כדי להעבירו לאוניברסיטה.
 • לוח זמנים ונהלי לימוד ימסרו לאחר אישור ההרשמה ואישור הצעת המחקר מטעם האוניברסיטה.
 • עם ההרשמה ייקבע מנחה אשר ילווה את הדוקטורנט לאורך כל תקופת המחקר.
 • נסיעה לקמפוס האוניברסיטה תתבצע לאחר תאום עם המנחה האקדמי בחו"ל והמכללה.
 • התואר האקדמי הינו של האוניברסיטאות בחו"ל, ולא של ישראל.
 • המכללה תלווה ותתמוך בסטודנט רק מבחינה אדמיניסטרטיבית והאחריות האקדמית חלה רק על האוניברסיטה בחו"ל.
 • עם קבלת הצעת המחקר וטופס הרישום על המועמד לשלם 500€ דמי הרשמה, אשר יופחתו מסך שכר הלימוד.

עלויות

עלות התכנית לתקופת הלימודים שמתחילה בשנת הלימודים 2018-2019: 14,000€
*שכר הלימוד אינו כולל עלות הגנה סופית. העלות נקבעת עפ"י הפקולטה

שכר הלימוד כולל:

 • שכר לימוד מלא לשלוש שנים.
 • פרסום מאמרים אישיים לכל דוקטורנט באתר המכללה.
 • טיסה ראשונה כולל לינה (לא כולל כלכלה).
 • הנחיה וליווי כולל חומרי הנחיה בשתי שפות (עברית ואנגלית).

* פירוט פריסת התשלומים יסוכם עם הנהלת מכללת הכרמל.
* תרגום העבודות מהשפה העברית / ערבית לאנגלית יחול על הסטודנט.