ספריה דיגיטלית

הספרייה הדיגיטלית של העמותה הדרוזית מכילה ספרים סרוקים בנושא הדרוזים, שנכתבו ע"י בני העדה ונתרמו לעמותה לצורך פרסומם במדיה זו. הספרים נאספו ע"י הסופר סמיח נטור ונסרקו באדיבות הספרייה הלאומית.
הספרייה הוקמה בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה.
1. טקסטים נבחרים מתולדות הספרות הערבית עורכים סלמאן חמוד פלאח וסלמאן פראג'
2. מנשרים קלו מאריות גברו – ספר הנצחה לחללים הדרוזים – עורכים מוסבאח חלבי, סלמאן פלאח וסמיח נאטור