החוג לחינוך

ד"ר אפרת בראנץ
Scientific Coordinator – Prof. Goraş-Postică Viorica

ד"ר זאדה בדארנה
Scientific Coordinator – Prof. Platon Carolina

ד"ר כוכי פרג'ון
Scientific Coordinator – Prof. Dandara Otilia

ד"ר אורלי ניסל
Scientific Coordinator – Prof. Bodrug-Lungu Valentina