העמותה הדרוזית

העמותה הדרוזית לקידום קשרי חוץ, חינוך ותרבות נוסדה בשנת 1987 ונרשמה בשנת 1993 על ידי משרד הפנים כעמותה ללא כוונת רווח. מטרת העמותה לעודד את השילוב של המגזר הדרוזי בחברה הישראלית. לקדם את ההשכלה הגבוהה, התרבות, מודעות לבריאות, לשמר את המסורת הדרוזית, ספרות ואמנות, דו-קיום ואהבת אחים. במסגרת העמותה פועלים מספר גורמים: בית הסופר, בית אומני הכרמל, בית המשפחה, מכללת הכרמל והמכון הדרוזי למחקר.
העמותה הדרוזית לקשרי חוץ דואגת למתן מלגות לסטודנטים דרוזיים פעמיים בשנה, הקימה את הספרייה האקדמית הראשונה בעיר הכרמל. העמותה בנתה בנין חדש למכללת הכרמל מול ביה"ס התיכון ע"ש "רונסון" בישוב.