משתתפים בצער המשפחה

יושב הראש וחברי העמותה מרכינים ראש בצער רב וביגון עמוק על פטירתו של חבר העמותה דני קורן ז"ל ומשתתפים באבל המשפחה. יהי זכרו ברוך