University of Agriculture Cluj Napoca

האוניברסיטה לחקלאות ורפואה וטרינרית – קלוז' נפוקה, נוסדה בשנת 1861 כמוסד הממלכתי לחינוך אגרונומי, ובמהרה התפתחה להיות מהחשובות והמפורסמות באוניברסיטאות רומניה.

באוניברסיטה מגוון פקולטות, ביניהן: הפקולטה לווטרינריה, הפקולטה לחקלאות, הפקולטה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ועוד.

האוניברסיטה, מהיפות באוניברסיטאות רומניה, משתרעת על שטח נרחב הכולל מבנים מפוארים, שטחי יער ומדשאות רחבות היקף, מעונות המאכלסים כ 1200 סטודנטים, ומתקנים נוספים. ספריית האוניברסיטה מכילה מעל 165,000 כרכים, ומעל 50,000 כתבי עת.

לאוניברסיטה קשרים מדעיים עם אוניברסיטאות במעל 30 מדינות, ביניהן אוניברסיטת בן גוריון בישראל.