West University of Timisoara

אוניברסיטת "ווסט" טימישוארה – תולדות האוניברסיטה

האוניברסיטה הוקמה בטימישוארה בצו מס' 660 שהוצא ב-30 בדצמבר 1944, אשר קבע שעל אוניברסיטה לקום במערב רומניה (כך היה נהוג בתקופת המשטר הפשיסטי).

הפקולטה הראשונה שהוקמה היתה ה"רפואה הומנית",שהיום היא האוניברסיטה לרפואה ורוקחות.בגלל מלחמת העולם השניה הועברו לטימישוארה חלק מאוניברסיטת קלוז',וזאת היתה לפקולטה השניה שפעלה בטימישוארה,הפקולטה השלישית היתה הפקולטה למשפטים.שתי הפקולטות האחרונות שימשו כבסיס להקמת האוניברסיטה,כש אליהם הצטרפו מאוחר יותר המוסד הפדגוגי והחוג לפילולוגיה, הם התאחדו למוסד אקדמי אחד בסוף ספטמבר 1962. לכן אחד באוקטובר תחילת הלימודים באוניברסיטה מוזכר כ"יום האוניברסיטה", בו מציינים את תחילת הלימודים ב30 בספטמבר 1944,ומאידך המעבר לתקופה החדשה המתקדמת.
בתחילה האוניברסיטה הוקמה עם שלוש פקולטות,מתמטיקה,פיזיקה וספרות, בשנת 1967הוקם החוג לכלכלה,ובשנת 1968, היתה הרחבה ניכרת-הצטרפו לאוניברסיטה,המכללה הפדגוגית, הוקמו הפקולטותל היסטוריה, כימיה, מוזיקה, ציור ומדעי הטבע ומוסדנו נהיה לאוניברסיטה עצמאית, עם צוות אקדמי יוקרתי בכל התחומים המסורתיים; זהו האידיאל עליו נלחמו אינטלקטואלים רומניים רבים, בעיקר אלו ממחוז באנאט (Banat).

בתקופת משטרו של צ'אוששקו, היתה תקופה קשה למדעי הרוח והמדעים המדויקים. תחומי לימוד כמו מוזיקה, אומנות, היסטוריה, גיאוגרפיה, ביולוגיה וכימיה נעלמו בזה אחר זה; פילוסופיה צומצמה במידה ניכרת, ורבות מהפקולטות הועברו למוסדות אחרים.

1989, השנה של המהפכה הרומנית, היתה גם נקודת מפנה בהתפתחות האוניברסיטה שלנו.משנה זו האוניברסיטה "ווסט" טימישוארה (West University of Timisoara),התחילה תקופה חדשה וכיום היא אחת מארבעת האוניברסיטאות המובילות ברומניה (יחד עם קלוז',יאשי ובוקרסט).

שינוי מהותי במנטאליות התרחש בתפיסה של המוסד האקדמי,לפי הרוח במוסדות האקדמיים במערב אירופה. בוצעה רפורמה מוסדית משמעותית, אשר החלה בהגדרה מחדש של המשימות והמטרות של אוניברסיטה. בתחילת המאה ה-21 (שנת הלימודים-19992000), הצוות האקדמי מנה כ-672 מרצים ועובים,11000 סטודנטים מהם 350 סטודנטים זרים (בשנה אקדמית 20082009 למדו 16000 סטודנטים).

13 הפקולטות (כלכלה,מתמטיקה,פיזיקה,סוציולוגיה ופסיכולוגיה,ספרות,פילוסופיה והיסטוריה,כימיה וביולוגיה,משפטים,מוזיקה,אמנויות,חינוך גופני וספורט,מדעי המדינה ותקשורת) מחולקות ל 54 מחלקות,ובהם מעל 50 פרויקטים אקדמיים.

לאוניברסיטת "וסט" טימישוארה (University of the West Timisoara), הסכמים אקדמיים עם למעלה מ-30 אוניברסיטאות ברחבי אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה וישראל. לאוניברסיטה ומכללת כרמל פרויקטים משותפים (מחקרים בתולדות יהדות רומניה),ותוכניות לימודים בשיטת "לימוד מרחוק". המכללה היא הנציגה הרשמית של האוניברסיטה בישראל משנת 2001.