לימודי תואר שלישי באוניברסיטאות הבאות:

לימודי תואר שלישי

מסלול הלימודים לתואר דוקטור החל כפרויקט משותף למכללת כרמל ואוניברסיטאות ברומניה בשנת 2000.
במשך שנות הפרויקט סיימו עשרות ישראליים את התואר השלישי-PH.D,בתחומי לימוד שונים.
בין הבוגרים שלנו ישנם רבים שהתקדמו ותופסים היום משרות רמות,לדוגמא: אחד הבוגרים שסיים שני תוארי דוקטורט באוניברסיטת "בבש-בולאי",היום הוא מרצה באותה אוניברסיטה בפקולטה ללימודי תולדות אירופה. אחר מרצה באוניברסיטת חיפה,אחד באוניברסיטת תל-אביב, אחד במוסד ללימודים בין תחומי ב הרצליה והרשימה עוד ארוכה.

מסלולי הלימוד מגוונים ויקבעו באופן אישי עפ"י הצעת המחקר

מנחה אישי : לרשות כל סטודנט עומד מנחה אישי מטעם האוניברסיטה בחו"ל,יועץ ומנחה את הסטודנט בהכנת עבודת המחקר ויועץ בכל תהליך הלימוד

פרויקט הלימודים נמשך 3-5 שנים. לאחר קבלתו כסטודנט למחקר (דוקטורנט),בשנה ראשונה ללימודיו לוקח "קורסים צמודים" באוניברסיטה, באותה פקולטה שהוא בחר, נבחן ומגיש עבודות, לאחר סיום המבחנים והגשת העבודות הוא מתחיל את המחקר, כשהוא צמוד למנחה מדעי מטעם באוניברסיטה.

מידע כללי על לימודי תואר שלישי-Ph.D
א. תואר שלישי הוא המדרגה העליונה של לימודים אקדמיים המביאים לפיתוח ושיפור הידע והמחקר המדעי. לימודי תואר שלישי בנויים משני מרכיבים:
1. תוכנית המבוססת על לימודים אקדמיים מתקדמים.
2. תוכנית מחקר מדעי.
3. הכללת שני המרכיבים הכרחית בכל צורות הלימוד.

א. בלימודי תואר שלישי יש שתי קטגוריות: תואר שלישי מדעי, ותואר שלישי מקצועי.

תואר שלישי מדעי: מבוסס על יצירתיות ומחקר מדעי מתקדם, התורם לפיתוח היכולות והכישורים הקוגניטיביים.
הידע, היכולות והכישורים הקוגניטיביים, במישור הכללי ובתחום ההתמחות מקנים לבוגר תואר שלישי את היכולת:
1. להבין בצורה שיטתית ומקיפה את תחום הלימוד, ולהשתמש בשיטות מחקר ענייניות.
2. להגות וליישם מיזם מחקר ולנהל את המחקר בהתאם לתנאי החובה והמוסר. (תוך יושרה ושמירה על כללי האתיקה)
3. לתרום להתקדמות תחום הידע באמצעות מחקר מקורי שהשפעתו תוכח בפרסומים מדעיים במישור הלאומי והבין לאומי.
4. לשמור על גישת ניתוח ביקורתית, להעריך, לבחון ולגבש רעיונות חדשים ומורכבים.
5. לתרום לקידום הטכנולוגיה, הפיתוח החברתי והתרבותי, בהקשר של כלכלה המבוססת על ידע.

תואר שלישי מקצועי: מבוסס על ניתוח מחקרי מדעי של הביצועים והכישורים המקצועיים של הסטודנט לתואר שלישי ברמה לאומית לפחות, תוך תרומה לידע שלו, לכישוריו וליכולותיו.

הידע, הכישורים והיכולות, במישור הכללי ובתחום ההתמחות מקנים לסטודנט לתואר שלישי את היכולת :
1. להבין בצורה שיטתית ומקיפה את תחום התמחותו, ולעשות שימוש בשיטות מקצועיות מתקדמות המתקשרות לאותו תחום;
2. להגות ולהוציא לפועל מיזם מחקר המתייחס לביצועים המקצועיים ולנהל את המיזם בהתאם לכללי החובה והמוסר המקצועיים. . (תוך יושרה ושמירה על כללי האתיקה המקובלים במקצועו)
3. לתרום לפיתוח המקצועי-מעשי של תחום התמחותו ברמה הלאומית והבין לאומית.
4. לנתח בגישה ביקורתית, להעריך, לבחון ולגבש רעיונות חדשים ומורכבים הקשורים לתחום המקצועי המעשי, או ליצירה האמנותית שלו עצמו.
5. לתקשר עם הקהילה המקצועית והחברה האזרחית בתחום המומחיות שלו.

האוניברסיטאות מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה כמוסמכות להעניק תארים אקדמאים BA, MA ו-Ph.D .

המעונין/ת ללמוד באוניברסיטה הנ"ל חייב/ת לפנות בכתב למשרד החינוך ולקבל אישור אישי, המחלקה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים. פקס – 02-5601436.

עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תיקון מס' 11, הלימודים ב-
Moldova State University, Chisinau, Moldova (MSU)
לא מתקיימים בישראל כשלוחה ולא בשיטת -"Distance Learning"
הלימודים נערכים ישירות במוסד האם.
הסטודנט/ית מתקבל/ת לאוניברסיטה ללימודים בשיטת ה-"Part-Time", במעמד של תלמיד מחקר, ולאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תוכנית מחקר בשיתוף עם המנחה המדעי של האוניברסיטה.

תנאי הקבלה:
תואר MA מוכר.
ראיון אישי.
אישור נושא המחקר.
יכולת התמודדות עם טקסט אקדמי באנגלית

מסמכים דרושים להרשמה:
טופס הרשמה למכללה (יישלח בדוא"ל למתעניינים)
תעודת בגרות
תעודת BA וגיליון ציונים
תעודת MA וגיליון ציונים
תעודות מקצועיות (הוראה, הנדסאי, אחות וכד') וגיליון ציונים
מכתב המלצה ממקום העבודה
קורות חיים – CV
רשימת פרסומים – (מאמרים/ספרים שפורסמו)
אישור רפואי
8 תמונות פספורט
צילום צבעוני של דרכון בתוקף
אישור העדר רישום פלילי מהמשטרה
תעודת לידה + תעודת נישואין או תמצית רישום במירשם התושבים