קורסים והכשרות

מכללת הכרמל מספקת קורסים והכשרות מקצועיות במגוון רחב של נושאים, מאושרים על-ידי משרד התמ"ת.

לפרטים נוספים בנוגע לתוכניות הלימוד, מועדי הרישום, עלויות, וכיו"ב, יש לפנות למזכירות המכללה.

להורדת טופס הרשמה