מאמרים

מאמר בנושא Social Worker and Change, Miss or Opportunity ? מאת: יעל אלוני

מאמר בנושא IMMIGRATION FROM ISRAEL: A PROBLEM OR AN OPPORTUNITY מאת: Manal HABASHI

מאמר בנושא HOW DOES THE STATE OF ISRAEL TRY TO DEAL AND COOP WITH THE PHENOMENON OF BRAIN DRAIN AND ACADEMIC MOBILITY? מאת: Manal HABASHI

מאמר בנושא: THE ISRAELI BRAIN DRAIN AND IT`S CAUSES מאת Manal HABASHI

מאמר בנושא פרדוקס הבדידות מאת: יעל אלוני

מאמר בנושא CORRELATION BETWEEN PROFESSIONAL PERFORMANCES AND CROSS-BORDER MIGRATION: CONCEPTUAL DISCUSSIONS מאת: Manal HABASHI

מאמר בנושא CROSS-BORDER VISION ON THE LABOR MARKET מאת: Manal HABASHI

מאמר בנושא: מדיניות שוויון הזדמנויות במערכת חינוך: סקטור ערבי ובדואי בישראל מאת: חג'ג'רה מוחמד ועווידה סאליח

מאמר בנושא: שיטת (I.M.I (Internally Improve Myself מאת: עפרה קירשנבוים

מאמר בנושא שתי נקודות מבט על סכסוך ערבי-ישראלי: סקירת פירושי הצדדים מאת סייד אלסייד

מאמר בנושא I.M.I. (IMPROVE MYSELF INTERNALLY) METHOD.
AN INTERVENTION TO SUPPORT PEOPLE IN THEIR SELF-DEVELOPMENT PROCES
S מאת: OFRA KIRSCHENBOIM

מאמר בנושא: Pedagogical factors and conditions for supporting transition from the primary school to the junior high school מאת: Raid Jaramna

מאמר בנושא: THE SINGNIFICANCE OF ACADEMIC MOBILITY ON STUDENT'S MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION מאת: Bushra Masri

מאמר בנושא: Healing the sick when Medicine fails מאת: Ali Rizik

מאמר בנושא: Away from Argument מאת: Ali Rizik

מאמר בנושא קשר השתיקה בעברות והטרדות מיניות בקרב קטינים ונשים במגזר חרדי מאת אתי ליאון בן נון

מאמר בנושא: Principles and results of the research "The Impacts of SBM MODEL on Improvement of the Israeli Education System" מאת: Ayed Levnawi

מאמר בנושא: מודל טיפולי ליצירת אקלים כיתתי ובית ספרי מיטבי. מחקר שדה בבית ספר במגזר ערבי בישראל מאת: נוואל מאדי ויוליה סירוטה

מאמר בנושא MANAGING THE IMPLEMENTION OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND ITS INFLUENCE IN SCHOOLS מאת: Alaa Sarsour

מאמר בנושא: The Game as an educational tool in kindergarten מאת: Ayeda Amasha Abu Jabal

מאמר בנושא: Parental involvement מאת: Ayeda Amasha Abu Jabal

מאמר בנושא: הטרדה מינית – פרדוקס הפעלה כוח במקום העבודה מאת: אתי ליאון בן-נון

מאמר בנושא Social and Ethnical Stereotypes and their influence on the schoolchildren status in Israel מאת: Marian Nwoye

מאמר בנושא: Smart phones, Shoes, Stickers and Hairstyle Determining Status Role of School Children מאת: Marian Nwoye

מאמר בנושא Arab physical education teacher's attitudes toward inclusion before and after participation In a professional development Workshop מאת Einas Shama

מאמר בנושא MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PHONOLOGICAL AWARENESS AND READING ACQUISITION מאת: MICHAL BOUTBOUL

מאמר בנושא A practical model for implementing intercultural communication for teachers in English specialization מאת: Omaya AboMokh

מאמר בנושא Literary review in multicultural education – useful concepts in the field מאת Omaya AboMokh

מאמר בנושא Technological tools in learning and communication: an innovative approach to teaching מאת Omaya AboMokh

מאמר בנושא Relational Efficacy Beliefs in physical Activity Classes: Goals , Learning and Student Achievement מאת Einas Shama

מאמר בנושא Attitudes towards pupils with disabilities to physical education teachers in the Arab sector after a years long health education intervention מאת Einas Shama

מאמר בנושא Alongside the importance of OCB and job satisfaction as key organizational behavior components מאת: Hila Balalis

מאמר בנושא: THE SCHOOL AS CHANGE AGENT מאת: Husein Saris

מאמר בנושא: FOSTERING RELATIONS AND COOPERATION IN A MALTY ETHNIC STATE מאת: Husein Saris

מאמר בנושא: COMMUNICATION PATTERNS IN THE FAMILIES FROM ARAB SECTOR מאת: Sirhan Haj Ebtisam

מאמר בנושא: שינויים ותמורות בחברת מייחדי האל "הדרוזים" במזרח התיכון מאת: רדואן מנסור

מאמר בנושא: מייחדי האל "הדרוזים" רקע כללי, ייחודיות עובדות, סתירות ומה שביניהם מאת: מנצור רדואן

מאמר בנושא: ?Does polygamy cause emotional, social and academic damages for children מאת: עאדל גדען

מאמר בנושא: רפורמות חינוכיות: טיפוח המורים ושיפור הישגי התלמידים והקהילה מאת אמג'ד אבו מוך

מאמר בנושא: הערכה בחינוך: גישות, שיטות והבדל בין מושגים מאת אמג'ד אבו מוך

מאמר בנושא: ENHANCING JOB SATISFACTION AND RGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN PUBLIC AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS מאת: Hila balaliis

מאמר בנושא: Moderators for OCB and Job Satisfaction מאת: Hila balaliis

מאמר בנושא: Examination of school climate and classroom climate within the Arab schools’ framework in the Bedouin sector in Israel Analysis of the Meitzav (measures of efficiency and growth in schools) findings, of 2011.מאת: Hatem Abu Koider

מאמר בנושא leadership מאת עאטף נעים

מאמר בנושא כיתת תקשורת מאת: שמרית אוחנה

מאמר בנושא שילוב מאת: שמרית אוחנה

מאמר בנושא שיתוף פעולה בין מוסדות חינוך והשירות הסוציאלי מאת: סברין עבד אל קאדר

מאמר בנושא ייחוד האל בין תופעה מתפתחת לבין יצר אנושי מובנה מאת: מנצור רדואן

מאמר בנושא פער התרבויות מקשה על הקליטה מאת שולמית בכר

מאמר בנושא THE IMPORTANCE OF SELF ECONOMIC MANAGEMENT IN SCHOOL מאת SALEH NAJI

מאמר בנושא LANGUAGE IMPAIRMENT AND LITERACY מאת מיכל בוטבול

מאמר בנושא: Management of innovative activity in higher education institutions מאת: רוית עמיר

מאמר בנושא: A Review Article/ Heterogeneous Classes מאת: רוית עמיר

מאמר בנושא: The Connection between Economy and Education מאת: רוית עמיר

מאמר בנושא: THE TRANSITION FROM PRIMARY SCHOOL TO JUNIOR HIGH SCHOOL IN ISREAL AND THE INFLUENCE UPON SCHOOL ACHIEVEMENTS, ARAB SOCIETY מאת: ראיד גרמנה

מאמר בנושא: Evaluation of EE Programs through the Assessment of Students EL מאת: Rania Shalash

מאמר בנושא: The correlation between the perception of a school inspector's leadership style and teachers' performance מאת: Dalia Hen

מאמר בנושא: Delegation of Authority – the Why and Especially the Wherefore מאת: Rina Ben Shabo

מאמר בנושא: The Decentralizing Manager – An Ideal or a Dream מאת: Rina Ben Shabo

מאמר בנושא: The attitudes of physical education teachers who work with children and youth with disabilities in the school system in Israel מאת Einas Daniel Shama

מאמר בנושא: Economy and Education: Achievements in education on an international comparison מאת: Dalia Hen

מאמר בנושא: The Three-Year Program of Psychotherapy by the Dynamic Approach מאת פרחאן חבוס

סיכום כנס שנערך במכן ואן ליר שנערך ב15-16/12/2014 מאת פרחאן חבוס

מאמר בנושא: Measurement and Assessment in the Service of Learning – International Symposium at Van Leer Institute, Jerusalem מאת Esther Fairstein

מאמר בנושא: The essentiality of team work in organizational Management processes מאת Alon Menin

מאמר בנושא: Where is the school cultural organization within schools headed? מאת Alon Menin

מאמר בנושא: World E-GOV Forum International Conference November 2014 Israel Summit מאת Ran Bergmann

מאמר בנושא: Internal and External Motivation in Schools מאת Katy Kakoon

מאמר בנושא:The modern Intelligence person מאת נג'מה אסדי

מאמר בנושא: Main Problems in Working to a Quality Guide מאת עאוני זריקאת

מאמר בנושא: Systemic Treatment of quality management – Quality Management System מאת עאוני זריקאת

מאמר בנושא: Conceptualization of notion of quality in evolution approach מאת עאוני זריקאת

מאמר בנושא: ?The pupil is in the center. But, What about the Teacher מאת: מנאל חסן

מאמר בנושא Empathy with teachers מאת בשאר חליפה

מאמר בנושא Self- efficacy with teachers מאת בשאר חליפה

מאמר בנושא: THE NEW STUDY PROGRAM IN THE SUBJECT OF SCIENCES – AS LEADING A CHANGE IN ACHIEVEMENTS AMONGST BOYS AND GIRLS IN JUNIOR HIGH SCHOOL, ESPECIALLY SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL CLASS STUDENTS THE RESERVE OF ISRAEL מאת: Orly Nissel

מאמר בנושא: שלום כתה א' מאת זאדה בדארנה

מאמר בנושא: The Use of Prepositions in English Among Arab Students מאת בהיג' קאסם

מאמר בנושא: Difficulties that Arab Students Face in Learning English and the Importance of the Writing Skill Acquisition מאת בהיג' קאסם

מאמר בנושא: Transition from primary to secondary school מאת ראיד גרמנה

מאמר בנושא: How can teachers' performance (pupils' achievements) be improved? מאת Dalia Hen

מאמר בנושא: The production of new knowledge מאת אימאן פרח

מאמר בנושא: PROMOTED SOCIAL PROCESSES IN THE CLASSROOM מאת: אפרת ברנץ

מאמר בנושא: Is Motivation Essential for Creating New Lifestyles –Management Intervention Model for Female Immigrants from Developing Countries מתוך כתב העת הרומני Review of International Comparative Management Vol. 15 מאת: אפרת טהר-קדם

מאמר בנושא: Organizational Changes within a Governmental Agency As It Becomes an Authority – Transition from Israel Land Administration to Israel Land Authority מתוך כתב העת הרומני Review of International Comparative Management Vol. 15 מאת: רון שפיגל

מאמר בנושא: The contribution of language to reading and writing and reading comprehension in elementary school מאת: ניבה שטרהל

מאמרים בנושא: מעברים מבית ספר יסודי לחטיבה
The Transition from Primary School to Junior High School מאת: ראיד גראמנה

מאמר בנושא: The development of education in Israel- the reform מאת: אימאן פרח

מאמר בנושא: PARENTS' INVOLVEMENT AS AN INFLUENCING ELEMENT ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' MOTIVATION מאת: אחלאם דראושה

מאמר בנושא: Behavior of in elementary school students מאת: אחלאם דראושה

מאמר בנושא: Article and decision-making מאת: אחלאם דראושה

מאמר בנושא: המורה כמדריך ומנחה בפיתוח לומד עצמאי – תקציר עבודת הדוקטורט
מאת: ד"ר רות ברלדינו

מאמר בנושא: Saving Auschwitz: Management, preservation, and salvation of the Holocaust symbol מאת: פלורנס איזנברג

מאמר בנושא: Set in Motion: The Final Plan to Terminate the Jews מאת: פלורנס איזנברג

מאמר בנושא: Violence expressions in the school, its premises and its surroundings מאת: אנסאף אבו אחמד

מאמר בנושא: The Impact of Disciplinary Problems on Academic Achievements מאת: אנסאף אבו אחמד

מאמר בנושא: In what ways disciplinary problems affect social aspects such as school dropout? מאת: אנסאף אבו אחמד

מאמר בנושא: Modes of dealing with disciplinary problems used by teachers in urban school, compared to those used by teachers in rural school מאת: אנסאף אבו אחמד

מאמר בנושא: How teachers deal with pupils who breach discipline in the class? מאת: אנסאף אבו אחמד

מאמר בנושא: Managing the organizational culture in high school in the Arab sector in Israel and adjustment מאת אימאן יוסף

מאמר בנושא: Managing Transition and adjustment from junior high school to high school the Arab sector in Israel מאת אימאן יוסף

מאמר בנושא: Managing the kindergarten organizing in the Arab sector in Israel מאת נרג'יס ארשיד

מאמר בנושא: How Parents perceive the organizational culture; Parental Involvement; difficulties of parental involvement; as compared to kindergarten managers? מאת נרג'יס ארשיד

מאמר בנושא: "ייצוגיה של גרמניה הנאצית בהוליווד והתערבות ארה"ב במלחמת העולם השנייה. המחלוקת בין גישת הבדלנות לבין גישת ההתערבות" מאת ד"ר האדי שכיב קאסם