לימודי תואר שני

לימודים לתואר M.A במינהל בשנת הלימודים 2018-2019

למידע בערבית

באוניברסיטת West University of Timisoara
Blud. Vasile Parvan No 4 , 300223 Timisoara, Romania
הוקמה ב-30 בדצמבר 1944. כוללת13 פקולטות: מינהל וכלכלה, מתמטיקה, פיזיקה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה, כימיה וביולוגיה, משפטים, מוזיקה, אומנויות, חינוך גופני וספורט, מדעי המדינה, ותקשורת.
לאוניברסיטה הסכמים אקדמיים עם למעלה מ-30 אוניברסיטאות ברחבי אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה וישראל.

האוניברסיטה מופיעה ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה כמוסמכת להענקת תארים אקדמאיים מסוג B.A , M.A ו Ph.D.

התואר מוכר על ידי משרד החינוך הישראלי ובכל העולם.

נוהל פניה אישית אל משרד החינוך הישראלי
על המעוניין/ת ללמוד, לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי ואישי בנוגע להכרה בתואר זה.
לפניות יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים
פקס – 02-5601436.

משך הלימודים: שנתיים בערך (ארבעה סמסטרים)

מתכונת הלימודים
הלימודים מתקיימים בשיטת ה – (E-learning (on-line learning בה הסטודנט צופה בהרצאות בשידור ישיר מהאוניברסיטה.
השיטה מאפשרת לסטודנט/ית ללמוד מהמכללה או מהבית.
מכללת הכרמל מסייעת לסטודנטים בהרשמה, בלוגיסטיקה, ביועצים ובהעמדת ציוד טלקומוניקציה (בין הסטודנט והאוניברסיטה) הנמצא במכללה.
הציון יהיה מורכב מ- 50% בחינות ו- 50% עבודות שינתנו במהלך שנת הלימודים.
הבחינות יתקיימו בישראל ע"י צוות אקדמי מהאוניברסיטה, שיגיע לארץ, במקום שיאושר ע"י השגרירות .

תנאי קבלה:
1. תואר ראשון מוכר 2. ראיון אישי

המסמכים הדרושים להרשמה
תעודת BA מקורית וגליון ציונים (רצוי באנגלית)
תעודת בגרות
טופסי הרשמה של האוניברסיטה ושל המכללה
קורות חיים
צילום צבעוני של דרכון בתוקף לחצי שנה לפחות
אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה ללא מחלות מדבקות
8 תמונות פספורט
תעודת לידה + תעודת נישואין או אישור רישום במרשם האוכלוסין

נהלי רישום והנחיות:
על כל מועמד להציג את כל המסמכים הנחוצים להרשמה עפ"י דרישות האוניברסיטה.
עם סיום הכנת תיק המסמכים, התיק יישלח לתרגום ואישור נוטריוני ואפוסטיל כדי להעבירו לאוניברסיטה.
התואר האקדמי הינו של אוניברסיטת ווסט טימישוארה, ולא של ישראל (ניתן לקבל אח"כ הכרה בתואר).
הסטודנט מתקבל כסטודנט מן המנין באוניברסיטה בחו"ל.
במעמד ההרשמה על המועמד לשלם 500€ דמי הרשמה, אשר יופחתו מסך שכר הלימוד.

עלות התכנית בשנת הלימודים 2018-2019: 40,000 ₪ (ב-25 תשלומים שווים)

שכר הלימוד כולל:
שכר לימוד מלא מיום ההרשמה ועד להענקת התואר.
הכנת תיק מסמכים (כולל תרגום לאנגלית ואישור נוטריוני ואפוסטיל)
שימוש בציוד הטלקומוניקציה במכללה.

תרגום העבודות מהשפה העברית או הערבית לשפה האנגלית יחול על הסטודנט.
משלוח עבודות אקדמיות בדואר (במידת הצורך) יחול על הסטודנט.

תוכנית הלימודים: