החוג לפסיכולוגיה

ד"ר אסתר הס
Scientific Coordinator – Prof. I. Dafinoiu
Psychoanalytical Psychotherapy in the Ultra-Orthodox
Community: Contradiction, Conflict or Possible
Tension