החוג לסוציולוגיה ומדעי המדינה

ד"ר מולה מוחמד
Scientific coordinator – Prof.Mihu Achim
"The functions of the modern methods used in elementary education for the Development of interrelation involving students and student groups"

ד"ר חשאן חייק
Scientific Coordinator – Prof.Nicolae Kalos
"Violence and political and every day life. A case study. Violence in Israeli school"

ד"ר הורדי אופיר
Scientific Coordinator – Prof. Kallos Nicolae
"The Democracy and the Constitution in Israel"