החוג למשפטים

ד"ר עזם מרזוק
Scientific Coordinator – Prof. Draganu Tudor
"Druz minority and the administrative law in Israel"