לימודי דוקטורט במערב אירופה

לימודים במערב אירופה לתואר PhD בשנת הלימודים 2020-2021

הלימודים מתקיימים באוניברסיטאות המוכרות ע"י הגף להערכת תארים של משרד החינוך.
שלבי התהליך ועלויות:

מתכונת הלימודים
▪ הלימודים מתקיימים בשיטת PART TIME . שיטת לימוד זו ידועה ומקובלת בעולם ואינה כרוכה בלימודים בתוך שלוחה בנוסח של Distance Learning.
▪ הסטודנט/ית מתקבל/ת לאוניברסיטה ללימודים במעמד של תלמיד/ת מחקר.
▪ לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תכנית מחקר בשיתוף עם מנחה מטעם האוניברסיטה בחו"ל.
▪ משך הלימודים 3-5 שנים בהתאם לנהלי האוניברסיטה.
▪ ההנחיה והגשת התיזה מתקיימים בשפה האנגלית.
▪ ההגנה על התיזה מתבצעת במדינת האם ובהתאם לנהלים הנהוגים במדינה זו.

תנאי קבלה
1. תואר M.A מוכר ומלא.
2. אישור הצעת המחקר.
3. ראיון אישי במוסד האם.
4. יכולת התמודדות עם טקסט אקדמי באנגלית.
5. ייתכנו דרישות נוספות בהתאם להנחיות המוסד, הפקולטה או תוכנית סוג ההתמחות.

תלמיד המעוניין לפתוח בהליך לימודים באוניברסיטה במערב אירופה נדרש לשלם
דמי הרשמה ע"ס: 1,000 € עבור ההכנות הדרושות טרום ההרשמה לאוניברסיטה.

דמי ההרשמה נועדו לכסות את השירותים הבאים הדרושים בתהליך טרום הרשמה:
▪ פתיחת תיק סטודנט
▪ הכנת מסמכי הרשמה
▪ תרגום מסמכי הרשמה
▪ אישור נוטריוני למסמכי הרשמה
▪ יעוץ לכתיבת הצעת מחקר
▪ תרגום הצעת המחקר
▪ הגשת הצעת מחקר
▪ איתור מנחה באמצעות פנייה לאוניברסיטאות רלבנטיות
▪ דמי הרשמה באוניברסיטה