ברכות חמות

ברכות לד"ר מיכל בוטבול שעברה בהצלחה את ההגנה הפומבית על התיזה וקיבלה את התואר Ph.D. בפקולטה לחינוך ב- Tiraspol State University