חשיבות ללימודי מורשת במגזר הדרוזי פרסום ב"אלבוסתאן"

לאחרונה יצאה לאור חוברת מס' 2 של כתב העת בנושאי חינוך, חברה ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי – אלבוסתאן. בחוברת מבחר מאמרים בנושאים המעסיקים את מערכת החינוך במגזר זה. את מרבית המאמרים חיברו אנשי חינוך ואקדמיה מהמגזר הדרוזי. בין נושאי המאמרים; "תמורות בחינוך הדרוזי בישראל", מאת ד"ר אכרם חסון, "המחנך האומן והחינוך למציאות", מאת מאג'יד עליאן, "ייעוץ חינוכי במגזר הדרוזי כמקדם מיטביות", מאת ד"ר דליה לורנץ ועוד.
אחד המאמרים המרכזיים בחוברת, בשם "הערכה לתוכנית הלימודים במורשת דרוזית", מציג ממצאי מחקר, ראשון מסוגו, שבדק עמדות תלמידים ומורים בבתי"ס על יסודיים במגזר הדרוזי לגבי חשיבות שיעורי המורשת הדרוזית. שיעורי המורשת הדרוזית הוכנסו לתוכנית הלימודים בבתיה"ס התיכוניים של העדה לפני מספר שנים. במחקר השתתפו 954 תלמידי כיתות י"א ו30- מורים מ13- בתי"ס על יסודיים. על פי תוצאות המחקר, מעל ל84%- מהתלמידים ציינו כי לימודי המורשת חשובים מאוד לעדה הדרוזית. 56% מהתלמידים אף ציינו בשאלון, כי שיעורי המורשת אהובים עליהם תמיד ו32%- נוספים אהבו לעתים קרובות את השיעורים. גם מרבית המורים, מעל ל60%-, הביעו שביעות רצון מהתוכנית וממרבית מטרותיה.