לימודי דוקטורט במזרח אירופה

לימודים במזרח אירופה לתואר PhD בשנת הלימודים 2020-2021

באוניברסיטאות הממלכתיות הוותיקות והידועות:
(Moldova State University, Chisinau, Moldova (MSU
(Tiraspol State University, Chisinau, Moldova (TSU
(Free International University of Moldova (ULIM
(Moldova State Institute of International Relations (IRIM
(Yaroslav the Wise Novgorod state University, Russia (NovSu
(West University of Timisoara , Romania (UVT
(Babes-Bolyai University – Cluj Napoca, Romania (UBB
University of Petrosani, Romania

כל האוניברסיטאות מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה
המוסמכים להעניק תואר שלישי (PhD)

Moldova State University-MSU
str. Alexe Mateevici, 60 Chisinau MD-2009, Republic of Moldova
נוסדה ב-1946. כיום כוללת 12 פקולטות ו-54 מחלקות. לוקחת חלק פעיל בפרויקטים בינלאומיים יוקרתיים וחברה ב- IAU (האיגוד הבינלאומי של האוניברסיטאות) ו- AEU (איגוד האוניברסיטאות של אירופה ואסיה)

Tiraspol State University-TSU
Street Iablocikin 5, or. Chisinau MD 2069, Republic of Moldova
נוסדה ב- 1930. כיום כוללת 5 פקולטות: פיסיקה, מתמטיקה וטכנולוגיות מידע, ביולוגיה וכימיה, גיאוגרפיה, חינוך ובלשנות, 218 חברי סגל ומעל 4500 סטודנטים.

Free International University of Moldova – ULIM
Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova52
נוסדה ב- 1992 ומהווה מרכז אוניברסיטאי מודרני ודינמי. עומדת בסטנדרטים בינלאומיים וכוללת 7 פקולטות ומונה כ- 5000 סטודנטים.

Moldova State Institute of International Relations – IRIM
54 Puşkin str. Chisinau, Republic of Moldova
נוסדה ב- 2003 ושומרת על קשר מדעי-אקדמי עם 30 אוניברסיטאות בעולם מ- 17 מדינות ומשתתפת בפרויקטים אירופיים בינלאומיים. תוכנית הלימודים מתנהלת לפי תהליך בולוניה, רמה 8 של המערכת האירופאית.

Yaroslav the Wise Novgorod state University – NovSu
ul. Bolsaja, St.-Peterburgskaya, 41, 173003 Novgorod, Russia
נוסדה ביוני 1993. כוללת 8 פקולטות: מדעי הרוח, רפואה, חינוך, טכנולוגיה, חקלאות ומשאבי טבע, אלקטרוניקה ומערכות מידע, כלכלה ומינהל ומונה כ- 9,000 סטודנטים הלומדים בכ- 200 תוכניות ומסלולי לימוד.

West University of Timisoara – UVT
Blud. Vasile Parvan No 4 , 300223 Timisoara, Romania
הוקמה ב-30 בדצמבר 1944. כוללת13 פקולטות: כלכלה ומינהל, מתמטיקה, פיזיקה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה, כימיה וביולוגיה, משפטים, מוזיקה, אמנויות, חינוך גופני וספורט, מדעי המדינה ותקשורת.
לאוניברסיטה הסכמים אקדמיים עם למעלה מ-30 אוניברסיטאות ברחבי אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה וישראל.

Babes-Bolyai University – UBB
Str. M.Kogalniceanu No 1, 400084 , Cluj-Napoca, Romania
המוסד האקדמי הוותיק ביותר ברומניה. ממוקמת באזור גיאוגרפי המאופיין בקבוצות אתניות ודתיות שונות.
מוסד מודרני עם מוניטין בינלאומי . מונה 21 פקולטות ושותפה פעילה ברוב האגודות האקדמיות האירופיות ואמריקניות.

University of Petrosani
Str. Universității nr. 20, 332006, Petroșani, jud. Hunedoara, Romania
הוקמה ב- 1948 בעיר פטרושני הנמצאת במרכז רומניה. מיישמת את הסכם בולוניה בלימודי BA, MA, ו- Ph.D.

מסלולי הלימוד מגוונים ויקבעו באופן אישי עפ"י הצעת המחקר

משך הלימודים לתואר Ph.D הוא 3-5 שנים.

התואר הנ"ל מוכר על ידי משרד החינוך הישראלי ובכל העולם.
נוהל פניה אישית אל משרד החינוך הישראלי
כל המעוניין/ת ללמוד באוניברסיטה הנ"ל, עליו לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי ואישי בנוגע להכרה בתואר זה.
לפניות יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים. פקס – 02-5601436 או במייל [email protected]

מתכונת הלימודים :
•הלימודים מתקיימים בשיטת PART TIME . שיטת לימוד זו ידועה ומקובלת בעולם ואיננה כרוכה בלימודים בתוך שלוחה בנוסח של Distance Learning.
•הסטודנט/ית מתקבל/ת לאוניברסיטה ללימודים במעמד של תלמיד מחקר.
•לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תכנית מחקר בשיתוף עם מנחה מטעם האוניברסיטה.
•משך הלימודים גמיש וניתן לפריסה עד 5 שנים (בתוספת תשלום מעבר לשנה השלישית).
•ההנחיה, והגשת התיזה מתקיימים בשפה האנגלית.
•האוניברסיטה מאפשרת להיעזר במתרגם במקרה הצורך.
•יושם דגש על טיפוח המחקר היישומי בכל נושאי המחקר.

מסמכים דרושים להרשמה:
טופס הרשמה למכללה (יישלח בדוא"ל למתעניינים)
תעודת בגרות
תעודת BA וגיליון ציונים
תעודת MA וגיליון ציונים
תעודות מקצועיות (הוראה, הנדסאי, אחות וכד') וגיליון ציונים
מכתב המלצה ממקום העבודה
קורות חיים – CV
רשימת פרסומים – (מאמרים/ספרים שפורסמו)
אישור רפואי
6 תמונות פספורט
צילום צבעוני של דרכון בתוקף
אישור העדר רישום פלילי מהמשטרה
תעודת לידה + תעודת נישואין או תמצית רישום במרשם התושבים
הצעת מחקר לתזת הדוקטורט

נהלי רישום והנחיות:
1.על כל מועמד להציג את כל המסמכים הנחוצים להרשמה עפ"י דרישות האוניברסיטה.
2.עם סיום הכנת תיק המסמכים, התיק יישלח לתרגום ואישור נוטריוני כדי להעבירו לאוניברסיטה.
3.לוח זמנים ונהלי לימוד ימסרו לאחר אישור ההרשמה ואישור הצעת המחקר מטעם האוניברסיטה.
4.עם ההרשמה ייקבע מנחה אשר ילווה את הדוקטורנט לאורך כל תקופת המחקר.
5.נסיעה לקמפוס האוניברסיטה תתבצע לאחר תאום עם המנחה האקדמי בחו"ל והמכללה.
6.התואר האקדמי הינו של האוניברסיטאות המוזכרת לעיל, ולא של מדינת ישראל.
7.המכללה תלווה ותתמוך בסטודנט רק מבחינה אדמיניסטרטיבית והאחריות האקדמית חלה רק על האוניברסיטה בחו"ל.

תשלום דמי הרשמה:
תלמיד המעוניין לפתוח בהליך לימודים באוניברסיטה במזרח אירופה נדרש לשלם
דמי הרשמה ע"ס: 1,000 € עבור ההכנות הדרושות טרום ההרשמה לאוניברסיטה.

דמי ההרשמה נועדו לכסות את השירותים הבאים הדרושים בתהליך טרום הרשמה:
▪ פתיחת תיק תלמיד
▪ הכנת מסמכים
▪ תרגום מסמכים
▪ אישור נוטריוני למסמכים
▪ יעוץ לכתיבת הצעת מחקר
▪ תרגום הצעת המחקר
▪ הגשת הצעת מחקר
▪ איתור מנחה באמצעות פנייה לאוניברסיטאות רלבנטיות

דמי ההרשמה הנ"ל יופחתו מסך שכר הלימוד.

עלות תוכנית הלימודים באוניברסיטאות מזרח אירופה – רומניה, מולדובה ורוסיה:
▪ עלות התוכנית לתקופת הלימודים שמתחילה בשנת 2020-2021 – 15,000€ ל-3 שנים (כל שנה נוספת בעלות של 2,500 € לשנה).
▪ תרגום העבודות מהשפה העברית/ ערבית לאנגלית יחול על הסטודנט.
▪ פרסום מאמרים בכתבי עת לפי דרישת האוניברסיטה הינם על חשבון הסטודנט ובאחריותו.
▪ התשלום עבור ההגנה אינו כלול במחיר ובאחריות הסטודנט לשלמו בהתאם לכל מדינה.

שכר הלימוד כולל:
▪ שכר לימוד מלא למשך שלוש שנים (כל שנה נוספת בעלות של 2,500 € לשנה).
▪ טיסה אחת כולל לינה (לא כולל כלכלה).
▪ תרגום מסמכי קבלה לאוניברסיטה
▪ אישור נוטריון לכל מסמך (אפוסטילים)
▪ ייעוץ לכתיבת הצעת מחקר
▪ תרגום הצעת מחקר
▪ הנחיה וליווי כולל חומרי הנחיה בשתי שפות (עברית ואנגלית).