מידע כללי על לימודי תואר שלישי (Ph.D)

תואר שלישי הוא המדרגה העליונה של לימודים אקדמיים המביאים לפיתוח ושיפור הידע והמחקר המדעי. לימודי תואר שלישי בנויים משני מרכיבים, הכללת שני המרכיבים הכרחית בכל צורות הלימוד:
1. תוכנית המבוססת על לימודים אקדמיים מתקדמים.
2. תוכנית מחקר מדעי.

בלימודי תואר שלישי שתי קטגוריות: תואר שלישי מדעי, ותואר שלישי מקצועי.

תואר שלישי מדעי
מבוסס על יצירתיות ומחקר מדעי מתקדם, התורם לפיתוח היכולות והכישורים הקוגניטיביים. הידע, היכולות והכישורים הקוגניטיביים, במישור הכללי ובתחום ההתמחות מקנים לבוגר תואר שלישי את היכולת:

  1. להבין בצורה שיטתית ומקיפה את תחום הלימוד, ולהשתמש בשיטות מחקר ענייניות.
  2. להגות וליישם מיזם מחקר ולנהל את המחקר בהתאם לתנאי החובה והמוסר. (תוך יושרה ושמירה על כללי האתיקה.)
  3. לתרום להתקדמות תחום הידע באמצעות מחקר מקורי שהשפעתו תוכח בפרסומים מדעיים במישור הלאומי והבין לאומי.
  4. לשמור על גישת ניתוח ביקורתית, להעריך, לבחון ולגבש רעיונות חדשים ומורכבים.
  5. לתרום לקידום הטכנולוגיה, הפיתוח החברתי והתרבותי, בהקשר של כלכלה המבוססת על ידע.

אוניברסיטת ווסט, כמוסד המארגן לימודי תואר שלישי מצטיין (ראה אוניברסיטת ווסט – I.O.S.U.D.), מציעה לימודי תואר שלישי בתחומי הבסיס הבאים: מדעים מדויקים, מדעי הרוח, לימודי החוק והמשפט, ומדעי הכלכלה.

תואר שלישי מקצועי
מבוסס על ניתוח מחקרי מדעי של הביצועים והכישורים המקצועיים של הסטודנט לתואר שלישי ברמה לאומית לפחות, תוך תרומה לידע שלו, לכישוריו וליכולותיו. הידע, הכישורים והיכולות, במישור הכללי ובתחום ההתמחות מקנים לסטודנט לתואר שלישי את היכולת:

  1. להבין בצורה שיטתית ומקיפה את תחום התמחותו, ולעשות שימוש בשיטות מקצועיות מתקדמות המתקשרות לאותו תחום;
  2. להגות ולהוציא לפועל מיזם מחקר המתייחס לביצועים המקצועיים ולנהל את המיזם בהתאם לכללי החובה והמוסר המקצועיים. . (תוך יושרה ושמירה על כללי האתיקה המקובלים במקצועו)
  3. לתרום לפיתוח המקצועי-מעשי של תחום התמחותו ברמה הלאומית והבין לאומית.
  4. לנתח בגישה ביקורתית, להעריך, לבחון ולגבש רעיונות חדשים ומורכבים הקשורים לתחום המקצועי המעשי, או ליצירה האמנותית שלו עצמו.
  5. לתקשר עם הקהילה המקצועית והחברה האזרחית בתחום המומחיות שלו.

ניתן להסדיר לימודי תואר שלישי מקצועי רק בנושאי התמחות הנכללים בתחומי הבסיס להלן: אמנויות, תרבות הגוף וספורט.