נורמות לסטודנטים זרים בלימודי תואר שלישי

תיקי הסטודנטים נדרשים להכיל את המסמכים הבאים

 • תעודת סיום בית ספר תיכון (או תעודה מקבילה)-תרגום מאושר ע"י נוטריון לשפה הרומנית או לשפה בין-לאומית מקובלת, בפיקוח שגרירות רומניה באותה מדינה.
 • תעודה המעידה על סיום שנת הכנה, תעודה המעידה על כושר ביטוי לשוני בשפה בין לאומית, או אם המקרה ענייני, מסמכים המעידים שהאדם סיים ארבע שנות לימודים בבית ספר בשפה הרומנית (רק אם לימודי הדוקטוראט הם בשפה הרומנית).
 • תעודת לידה (עותק מאושר ע"י נוטריון).
 • דרכון פספורט (עותק מאושר ע"י נוטריון).
 • הערות

 • הועד המנהל של האוניברסיטה יודיע על סדר ההרשמה הסופי רק אחרי עמידה בבחינות הכניסה.
 • כדי להשתתף בבחינות הכניסה, נדרש תשלום דמי בחינה שהוא סכום שווה לדמי חודש לימודים.
 • בכל תקופה שבה סטודנטים לתואר שלישי נמצאים ברומניה למטרות לימודים, (טופס לימודים חלקיים) הם חייבים לשלם דמי לימוד של חודש לימודים, בתנאי שתקופת שהותם לא תעלה על 30 יום.
 • אזרחים זרים נהנים ממעמד של סטודנט לתואר שלישי רק בתקופות בהן הם משלמים דמי לימוד.
 • קורסי הכנה בשפה הרומנית ניתנים במסגרת הוראת השפה הרומנית באוניברסיטאות מיוחדות לסטודנטים זרים.
 • סטודנטים זרים ממדינות שהשפה הרשמית המדוברת בהן היא שפה בין לאומית מקובלת, פטורים מבחינת שפה זרה.
 • משך תקופת הלימודים הוא 3 שנים. במקרים מיוחדים ניתן להאריך אותו בשנה עד שנתיים, בכפוף לאישור משרד החינוך.