החוג להיסטוריה, ספרות ומדעי הדת

ד"ר אלי נחמיאס
Scientific Coordinator – Prof. Victor Neumann
"The Histadrut: The History of the General Federation of Workers in Israel"