החוג למנהל חקלאי

ד"ר חלבי באסם
Scientific Coordinator – Prof. Emilian Merce
"The poultry branch and management of broilers production in Israel"