הנחיות לעבודת גמר

מבנה העבודה:
1. שם העבודה ושם הפרופסור המנחה שלך (בדף הראשון).
2. סיבות לבחירת נושא המחקר שלך.
3. סקירה קצרה של הספרות או הביבליוגרפיה המקצועית, המתייחסת למחקרים קודמים.
4. המבנה/הסיכום הפרלימינארי של עבודת המחקר שלך.
5. הצג כמה השערות להסברת התופעות הכלכליות הקשורות לנושא המחקר שלך.
6. זיהוי שיטות, טכניקות, תהליכים וכלים המשמשים במחקר המדעי שלך:
6.1 הפשטה מדעית, קביעת המושגים.
6.2 אינדוקציה: שיטה מדעית מהספציפי לכללי.
6.3 דדוקציה: שיטה מדעית מהכללי לספציפי.
6.4 אינדוקציה ודדוקציה – שיטה יחידה המאופיינת ע"י שלושה שלבים: צפייה בעובדות, הסברת הקשרים בין העובדות והתופעות הכלכליות, אימות ההשערות (Charles Gide).
6.5 הקשר בין ניתוח וסינתזה.
6.6 הקשר בין השיטה ההיסטורית והשיטה הלוגית.
6.7 הניתוח הכמותי והניתוח האיכותי.
6.8 בניית מודלים מתמטיים.
6.9 שיטות, תהליכים וכלים אחרים הספציפיים לתחום הכלכלי בנושא המחקר שלך.
6.10 שיטות, תהליכים, טכניקות וכלים אחרים המשמשים במחקר בין-תחומי.
7. טיעונים ונקודות מבט אישיות.
8. מסקנות.
9. סימוכין.

דרישות והצעות:
1. להתייעץ לגבי הספרות הכללית והספרות המתמחה במתודולוגיית המחקר.
2. התייחסויות ספציפיות לספרות ולמקורות אחרים, וזה תלוי בנושא המחקר והאופציה של כותב העבודה.
3. הסתכלות על כמה עבודות מחקר מייצגות שעוסקות ב-, או שיש במבנה שלהן אספקטים הקשורים למתודולוגיית מחקר מדעית כלכלית.
4. הסתכלות על כמה עבודות מתחומים מדעיים רלוונטיים.
5. העבודה צריכה לכלול בין 6-8 או 10-12 עמודים ויש לכבד את הקריטריונים הבאים:
5.1 פורמט דף A4 (210X297)
5.2 שוליים: למעלה 2.54 ס"מ, למטה 2.54 ס"מ, שמאל 3.17 ס"מ, ימין 3.17 ס"מ, מרזב 0 נקודות, כותרת עליונה 1.27 ס"מ, כותרת תחתונה 1.27 ס"מ.
5.3 גופן: Times New Roman, גודל 12, רווח: 1.5, יישור לשני הצדדים.
5.4 השתמש בכתב מודגש לתת-כותרות, וכתב נטוי להדגשה.
5.5 בשביל תרשימים, טבלאות ותמונות,יש להגדיר את המקור או תרומת המחבר.
5.6 הסימוכין צריך להיות בסוף הטקסט או לפי מה שהפרופסור קובע.
6. העבודה צריכה להיות קשורה לנושא המחקר שלך.